Посолството

Стек хаус Посолството - Приятна музика, телешки стекове за ценители, free WiFi.Всеки ден обедно меню.

Дневни предложения за 17.10.2019

Дневни предложения за 17.10.2019