Посолството

Стек хаус Посолството - Приятна музика, телешки стекове за ценители, free WiFi.Всеки ден обедно меню.

Дневни предложения за 26.07.2021г.

Дневни предложения за 26.07.2021г.