Посолството

Стек хаус Посолството - Приятна музика, телешки стекове за ценители, free WiFi.Всеки ден обедно меню.

Меню доставки

Меню за доставки 3.04